25%
Tổ yến thô 50g

Tổ yến thô 50g

Giá niêm yết: 2.000.000
Giá khuyến mãi: 1.500.000
27%
Tổ yến thô 100g

Tổ yến thô 100g

Giá niêm yết: 4.000.000
Giá khuyến mãi: 2.900.000
29%
Tổ yến thô 200g

Tổ yến thô 200g

Giá niêm yết: 8.000.000
Giá khuyến mãi: 5.700.000
32%
Tổ yến thô 1 kg

Tổ yến thô 1 kg

Giá niêm yết: 40.000.000
Giá khuyến mãi: 27.000.000
12%
Tổ Yến Rút Lông 50G

Tổ Yến Rút Lông 50G

Giá niêm yết: 2.500.000
Giá khuyến mãi: 2.200.000
20%
Tổ Yến Rút Lông 100G

Tổ Yến Rút Lông 100G

Giá niêm yết: 5.000.000
Giá khuyến mãi: 4.000.000
22%
Tổ Yến Rút Lông 200G

Tổ Yến Rút Lông 200G

Giá niêm yết: 10.000.000
Giá khuyến mãi: 7.800.000
26%
Tổ Yến Rút Lông 1KG

Tổ Yến Rút Lông 1KG

Giá niêm yết: 50.000.000
Giá khuyến mãi: 37.000.000
21%
Tổ yến Tươi 200G

Tổ yến Tươi 200G

Giá niêm yết: 1.900.000
Giá khuyến mãi: 1.500.000
20%
Tổ yến Sơ Chế 100G

Tổ yến Sơ Chế 100G

Giá niêm yết: 4.500.000
Giá khuyến mãi: 3.600.000
22%
Tổ yến sơ chế 200G

Tổ yến sơ chế 200G

Giá niêm yết: 9.000.000
Giá khuyến mãi: 7.000.000
27%
Tổ yến Sơ chế 1kg

Tổ yến Sơ chế 1kg

Giá niêm yết: 45.000.000
Giá khuyến mãi: 33.000.000

Sản phẩm hàng hóa
Chính hãng đa dạng phong phú.
Luôn luôn giá rẻ &
Khuyến mại không ngừng.
Tư vấn bán hàng
0888250957